Om oss

Ganska snart efter att vi köpt våra första djur 1982 började vi att aktivt avla på så lugna och godmodiga djur, som möjligt och självklart med bra tillväxt utan att förändra rasen. Redan 1985 satsade vi på nytt blod genom att köpa en av Alasdair Ruadh of Balblairs 2 första tjurkalvar och sedan har vi byggt vår besättning på dels egna avkommor och dels importerat 4 tjurar och 4 hondjur, 2 med kvigkalvar, för att tillföra nytt blod.

År 1991 flyttade vi till Lerum Västergård utanför Trollhättan och här fick vi både bete och eget vinterfoder till våra djur, som ökade från 17 djur till 78 djur idag den 1 mars 2010. Ekologiska har vi alltid varit och sedan några år tillbaka är vi även med i KRAV

Förutom blod från Alasdair, import från Skottland, har vi importerat egna djur och har idag följande blod i vår besättning

Vestskoven Egon 1990
Vestskoven Judas 1996
Vestskoven Ninus 1999
Ben Hur of Fryslan 1999

Anabla 11th of Fryslan 1999
Giorsail 6th of Fryslan 1999
Earrach Ruadh of Anloo 1999 med kalv Lilian
Innis Ruadh of Anloo 1999 med kalv Ellit

Import av doser 2006 från 2 skotska tjurar
Angus Dubh of Invercassley SWE 8013
Rushmore Bracken SWE 8015

Import av doser 2010 från 2 skotska tjurar
Barraiche 2nd of Douneside SWE 8017
Coinneach 3rd of Killochries SWE 8016

Vi har även exporterat djur genom åren
Kvigor till Norge, Finland och Polen och tjurar till samma länder

De tjurar, som vi gallrar bort pga att de inte räcker till som avelstjurar slaktar vi hos Dahlbergs varje höst. Åldern är då ca 30 månader och inget kraftfoder har använts. Många är intresserade av att köpa kött och vi gör återtag, som säljs från gården.
Bästa klassning U-
Bästa vikt på kroken 384 kg